A
A
A

Kontakt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBECNÝ ÚRAD
Choňkovce 180
072 63 Choňkovce

 

tel. :  + 421  056 / 652 25 10

e-mail : ouchonkovce@minet.sk

 

Ú R A D N É    H O D I N Y

Pondelok : 7.30 – 15.30

Utorok :    7.30 – 15.30

Streda :    7.30 – 15.30

Štvrtok :   7.30 – 15.30

Piatok :    7.30 – 15.30

 

Kompetencie:
Obec Choňkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

Dobraobec s.r.o.

dobraobec.sk
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

 

 

e-mail: info@dobraobec.sk